REKISTERISELOSTE
Asiakkaan rekisteriseloste ja henkilötietojen käsittely Tattarisuon Autokatsastus Oy:ssä

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki 10§
Laatimispäivä 1.4.2013

Rekisterinpitäjä:
Nimi: Tattarisuon Autokatsastus Oy, Jäähdytintie 2 00770 Helsinki Puh.09-3478890

Rekisterin nimi: Tattarisuon Autokatsastus Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:
- asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
- rekisterinpitäjän markkinointi
- rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen.
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1,2,5 ja 6 kohtaan

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaista kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:
- asiakastiedot: nimi, yhteystiedot; osoite (esim. puhelimen ja matkapuhelimen numero sekä sähköpostiosoite ja muu sähköinen osoitetieto yhteydenottoa varten)
- Asiakkaan omistaman ajoneuvon rekisterinumero, käyttöönottopäivä ja muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 2 ja 5 kohdat).

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalisessa muodossa oleva aineisto säilytetään Tattarisuon Autokatsastus Oy:n toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.
ATK:lle tallennetut tiedot: Rekisteriin on käyttöoikeus vain yrityksen palveluksessa olevilla, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.  Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.
Tiedot ovat Tattarisuon Autokatsastuksen suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla.

HENKILÖTIETOLAIN 24 §:N MUKAINEN INFORMAATIO ASIAKKAILLE

Rekisteriseloste
Tattarisuon Autokatsastus Oy:n asiakasrekisteriä käsittelevä rekisteriseloste on nähtävänä yrityksen tiloissa Jäähdytintie 2, 00770 Helsinki ja kotisivuilla. www.tattarisuonautokatsastus.fi

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä itseään koskevat tiedot.  Hän voi lähettää omakätisesti kirjoitetun tarkastuspyynnön yhtiömme osoitteeseen taikka tulla itse paikalle henkilöllisyystodistus mukanaan.  Asiakas saa postitse 30 päivän kuluessa tiedot kirjallisesti.
Jos asiakkaantiedoissa on virhe, hän voi pyytää virheen korjaamista.

Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia varten. Asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti Tattarisuon Autokatsastus Oy:hyn Jäähdytintie 2, 00770 Helsinki tai soittamalla numeroon 09-347 8890.

Tattarisuon Autokatsastus Oy