REKISTERISELOSTE 1.1.2021

Rekisterinpitäjä

Tattarisuon Autokatsastus Oy, Y-tunnus 2790303-1

Jäähdytintie 2, 00770 Helsinki

Rekisteriasiat

Tattarisuon Autokatsastus Oy vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja pyyntöihin.

Rekisterin nimi

Tattarisuon Autokatsastus Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, Tattarisuon Autokatsastus Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Tattarisuon Autokatsastus Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Nimi

Osoite

Sähköpostiosoite

Matkapuhelinnumero

Yritys ja asema

Yrityksen osoitetiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Tattarisuon Autokatsastus Oy:n asiakastietojärjestelmästä ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, elleivät asiasta vastaavat viranomaiset näin edellytä.

Tietojen poistaminen

Henkilötiedot poistetaan asiakkaan pyynnöstä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tattarisuon Autokatsastus Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.